SexPaginas.comPrivacybeleid

Wij, Letadon uitgever van sexpaginas.com kunnen bij uw gebruik van onze producten en diensten informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma's.

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen). Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen (om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen; het merendeel van onze (digitale) producten en diensten wordt volledig gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd met de verkoop van advertentieruimte).

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.


VERWERKING DOOR LETADON

Dit privacybeleid zijn van toepassing op de verwerking van gegevens door Letadon (hierna: "Letadon") en haar partners. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn Letadon (en voor wat betreft de verwerking van gegevens door onze partners).


Contact

Met dit privacybeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via contact@sexpaginas.com.

Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen. Dit zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens die u opvraagt, wilt laten wijzigen of laten verwijderen ook wel echt betrekking hebben op u.

Zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar.


Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.


Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen, gebruik maken van bepaalde diensten die ons systeem aanbiedt, een account aanmaken om berichten op een pagina te plaatsen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig (via e-mail kan namelijk gevraagd worden de aanvraag om een account aan te maken te bevestigen).

Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), en welke gegevens optioneel zijn.


Soorten gegevens

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Grofweg zijn er vijf manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

 • Het aanmaken van een account op een (mobiele) website of in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam;
 • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;
 • Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina's en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;
 • Gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.


Worden al deze gegevens bij alle producten en diensten die ik van Letadon en haar partners afneem verzamelt?

Nee. Bovenstaand is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere geen gebruik maakt van uw e-mailadres, maar bijvoorbeeld wel van uw locatie. Abonneert u zich bijvoorbeeld op een e-mail nieuwsbrief, dan hebben wij over het algemeen niet veel meer nodig dan uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw geslacht (om de e-mails te personaliseren).

Voor wat betreft het verzamelen van gegevens over uw daadwerkelijke gebruik van onze (mobiele) websites en apps geldt dit ook. Zo maken sommige van onze apps uitsluitend gebruik van gegevens over uw gebruik van de app om deze te verbeteren, terwijl andere apps informatie over het gebruik van de app ook gebruiken om op basis daarvan op u afgestemde advertenties te tonen.

Ten aanzien van een aantal soorten gegevens wordt hierna een meer uitgebreide toelichting gegeven (gegevens verzameld aan de hand van cookies, Sanoma-account en locatiegegevens).

Letadon en haar partners kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met groepsmaatschappijen.


Wanneer worden mijn gegevens uitgewisseld binnen Letadon en haar partners?

Online houden we uw gebruik van onze online diensten bij door middel van (een) cookie(s). Cookies kunnen uw bezoek niet over meerdere apparaten of browsers bijhouden. Bezoekt u een webstie van ons via uw computer, dan wordt uw bezoek in een andere cookie vastgelegd dan wanneer u dezelfde website bezoekt via uw mobiel (en wordt de informatie opgeslagen in de ene cookie niet automatisch gecombineerd met informatie opgeslagen in de andere cookie); hetzelfde geldt voor informatie opgeslagen over gebruik van een app en het gebruik van een mobiele website (ook deze informatie kan zonder aanvullende informatie niet met elkaar worden gecombineerd).

Uw gegevens kunnen tot slot in sommige gevallen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen) of met informatie afkomstig uit externe bronnen. Op basis van al die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en tijdschriftenaanbod) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen.


Hoe worden gegevens gecombineerd, en welke gegevens?

Wanneer u bij ëën van onze websites een registratieformulier invult, dan kunnen wij de door u ingevulde gegevens toevoegen aan de cookie waarmee wij uw gebruik van onze online diensten meten. Daarbij combineren wij niet alle door u ingevulde gegevens met de online gebruiksinformatie, maar wel gegevens als uw leeftijd, geslacht en postcode. Deze gegevens worden in dat geval gebruikt voor het opbouwen van een online profiel.

Tot slot kan informatie uit externe bronnen worden toegevoegd aan de gegevens zoals we die van u hebben verwerkt. Het gaat daarbij om demografische gegevens zoals algemene gegevens over postcodegebieden (gemiddelde leeftijd inwoners van bepaalde postcode, gemiddelde gezinssamenstelling, gemiddeld inkomen).

Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van Letadon en haar partners, kunt u dit melden via contact@sexpaginas.com (of zie nadere contactgegevens onder 'Contact').


Wordt een bezwaar tegen het uitwisselen of combineren van mijn gegevens binnen Letadon en haar partners altijd gehonoreerd?

In beginsel ja, met enkele uitzonderingen.

Daar waar het gaat om gegevens die noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld een abonnement aan u te leveren, of die wij uit fiscale overwegingen moeten bewaren, hebben wij niet per vennootschap een apart systeem om deze gegevens in te bewaren. We hebben slechts ëën systeem en kunnen daarmee geen scheiding maken tussen deze gegevens.

Gaat het om bijvoorbeeld online gegevens (zoals informatie opgeslagen in een cookie) dan kunt u via uw cookie instellingen er voor kiezen cookies die worden gebruikt om uw 'interesses' bij te houden niet te accepteren. In dat geval wordt er geen informatie over uw gebruik van onze online producten en diensten verwerkt en kan er dus ook geen informatie tussen groepsmaatschappijen worden uitgewisseld.


Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 • als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
 • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
 • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • wij kunnen NAW-gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder 'Delen en bekend maken van persoonsgegevens');
 • om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens en voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites en voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.


Toelichting termijn gebruik van gegevens.

In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken een termijn aan van twee jaar na einde van de betaalde klantrelatie. Ontvangt u bijvoorbeeld e-mails met acties en aanbieding van Letadon producten en diensten omdat u klant bent (geweest) van Letadon, dan blijft u deze ontvangen uiterlijk tot twee jaar na beëindiging van het abonnement.

Transactie gegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard.

Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid gedurende een kortere termijn gebruiken, terwijl uw e-mailgegevens voor onbeperkte duur worden gebruikt indien u bijvoorbeeld een e-mailnieuwsbrief ontvangt en deze niet opzegt.


Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en combineren met door deze groepsmaatschappijen verwerkte gegevens. Zie voor een nadere toelichting hierboven onder 'Soorten gegevens'. Als u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit melden via contact@sexpaginas.com (of zie nadere contactgegevens onder 'Contact').

Uw adresgegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) kunnen daarnaast worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen (onder andere 'list rental'). We kunnen deze derden selecteren op basis van de informatie die we hebben verzameld over uw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren. Neem daartoe dan contact op met contact@sexpaginas.com (of zie nadere contactgegevens onder 'Contact').


'List rental'? Delen van uw adresgegevens met derden.

Voorbeelden van 'list rental' zijn bijvoorbeeld automerken die lezers van Autoweek willen bereiken met een aanbod, of een producent van een baby product die lezers van Ouders van Nu wil benaderen met een voor hen relevant aanbod. Indien wij adverteerders daarbij rechtstreeks contact op laten nemen met u als gebruiker, dan is contractueel vastgelegd dat adverteerder het bestand eenmalig mag benaderen en daarbij de betreffende marketingregelgeving in acht neemt (o.a. rekening houden met Bel Me Niet Register en/of Postfilter). Wij controleren ook of adverteerders zich aan die voorwaarden houden.

Alleen als u ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Letadon.

Meer informatie over e-mails met acties en aanbiedingen van derden.

Benaderen wij u met acties via e-mail, dan kunt u via de uitschrijflink onderaan in de e-mail u voor dergelijke mailings vanuit die titel afmelden. Ook kunt u een e-mail sturen aan contact@sexpaginas.com (of zie nadere contactgegevens onder 'Contact'). De adverteerder ontvangt uw e-mailgegevens niet.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Hoe werkt dat?

Helaas worden onze diensten soms misbruikt. Bijvoorbeeld door een reactieformulieren te gebruiken om iemand anders ernstig te beledigen of ten onrechte te beschuldigen van strafbare feiten. Als aan de hand van de gebruikersnaam of de omstandigheden niet al duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor deze uitlatingen, gebeurt het soms dat ons in het kader van een opsporingsonderzoek om nadere informatie wordt gevraagd, zoals het e-mailadres of het IP-adres dat is gebruikt bij het aanmaken van de account dat is gebruikt om de uitlatingen te doen. Als zo'n verzoek voldoet aan artikel 126n e.v. Sv verlenen wij daaraan onze medewerking.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.